Tarieven

 

Omdat er vanwege de covid-19 maatregelen geen musicallessen gegeven konden worden t/m 19 mei, werd er geen lesgeld geïncasseerd. 

Er zullen nog 10 lessen plaatsvinden tot aan de zomervakantie.

De kosten voor deze 10 lessen zijn:

€75 voor kinderen van 5 t/m 12 jaar  in de woensdag en zaterdaggroep 

€55 voor kinderen van 3,5 t/m 5 jaar in de zaterdaggroep

 

Voor kinderen met een Gelrepas gelden weer andere regels. Neem hiervoor even contact op met de docent. 

 

Lesgeld kleuter musical spellessen 3,5-5 jaar zaterdag

Het lesgeld voor de kleuter musicallessen bedragen €25 per maand. Dit wordt via een automatische incasso van uw rekening geschreven. Bij deze groep heeft u een maand opzegtermijn.Het bedrag wordt rond de 27ste van iedere maand van uw rekening geschreven. 

 

Lesgeld Musical productiegroepen woensdag en zaterdag

Het contributiegeld bedraagt voor seizoen 2020-2021 bedraagt €350. Dit wordt bij deelname aan de productiegroep via een automatische incasso maandelijks van uw rekening geschreven. Dit bedraagt €35 per maand. Tijdens het werken aan een productie, kunnen kinderen niet meer stoppen met de musicallessen. Wel starten deze groepen met spellessen, waarbij kinderen nog de mogelijkheid hebben om te stoppen voordat er gewerkt gaat worden aan de productie.

De automatische incasso's lopen van 27 september 2020 t/m 27 juni 2021. In maart 2021 wordt 15 euro productiekosten extra geïncasseerd.

Het is ook mogelijk om het lesgeld in één keer te voldoen.

 

Gelrepas

Kinderen met een Gelrepas kunnen deelnemen aan de musicalgroepen. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. (o.a 10% eigen bijdrage en het gehele musicalseizoen wordt gedeclareerd, restitutie bij beëindigen van het seizoen is niet mogelijk) Neem even contact op als uw kind wilt deelnemen met de Gelrepas.